Avtalevilkår


Her vil oppdaterte avtalevilkår komme

Disse ligger også vedlagt i den gratis gull/sølvpakke vi sender til deg.

 

GDPR:

Gullvekten tenker på ditt personvern. Kort fortalt så oppbevarer vi ingen personopplysninger lenger enn det loven krever for hver handel.

Utfyllende info om dette vil komme.